รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565

80

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

รวม 8,450 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 8,239 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 211 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 192,037 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 7,484 ราย
– หายป่วยสะสม 141,154 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 83,698 ราย
———————
– เสียชีวิต 28 ราย
6b350609e7759a0e97c7a43f0c4584a3.jpg
4c34a226de2d3ccb42f55ed118e55f47.jpg