เอไอเอส ร่วมสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน กองทัพภาคที่ 3

26

เอไอเอส ร่วมสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 : พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบน้ำดื่มจำนวน 500 โหล จาก คณะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนต่อการปฏิบัติภารกิจ ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน  และฝุ่นละออง ภาคเหนือ ประจำปี 2565

นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ AIS  กล่าวว่า “เอไอเอส ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่พบว่า ในปี 64 เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวนกว่า  61,776 จุด และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในวงกว้าง โดยเล็งเห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาสาดับไฟป่าที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการดับไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เอไอเอส ได้สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมบูรณาการแก่กองทัพภาคที่ 3 โดยมอบชุดอุปกรณ์ดับไฟป่ามูลค่า 200,000 บาท และมอบน้ำดื่มไปแล้วกว่า กว่า 20,000 ขวด เพื่อสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครในการป้องกันปัญหาไฟป่าในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง”

AIS ยังคงเดินหน้า พร้อมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง โดยจะนำศักยภาพต่างๆ เข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

56a5cc4f790ac7e86f01902ef94131bb.jpg
91111cdc8b85cfd5eeacad45a5580726.jpg

Facebook Comments