รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565

84

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

รวม 8,078 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,853 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 225 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 183,587 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 6,595 ราย
– หายป่วยสะสม 133,670 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,760 ราย
———————
– เสียชีวิต 22 ราย
nr6eEn.jpg
nrnprz.jpg