ม.แม่โจ้ แจ้งเปลี่ยนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นวันที่ 16-17 ก.พ. 65 นี้

5893

ม.แม่โจ้ แจ้งเปลี่ยนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นวันที่ 16-17 ก.พ. 65 นี้

วันที่ 26 ม.ค. 65 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระบุว่า ตามที่มหาวิทยาลัยจะได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43) และปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ นั้น

แต่เนื่องจากจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรลดลง จาก 8,417 ราย เป็น 3,372 ราย ประกอบกับที่ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ได้เห็นชอบให้ปรับลดวันจาก 4 วัน เป็น 2 วัน จากระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2565

>>>> กำหนดการฉบับเต็ม คลิก

blank