รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565

206

วันที่ 26 มกราคม 2565 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 127 ราย

แยกเป็น
– ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 119 ราย
– ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 8 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– อยู่ระหว่างคัดกรองแยกตามอาการ 32 ราย
– รักษาหายเพิ่มวันนี้ 195 ราย
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 33,619 ราย
– รวมยอดรักษาอยู่ใน รพ. 1,445 ราย
– รวมยอดรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 31,940 ราย
– เสียชีวิตสะสม 202 ราย
nnggMu.jpg

nnj9HJ.jpg