กรมวิทย์ฯ เผยไทยพบผู้ติดเชื้อ “โอมิครอน” สายพันธุ์ย่อย BA.2 แล้ว 14 ราย เสียชีวิต 1 ราย ยังไม่พบความแตกต่างจากสายพันธุ์ย่อย BA.1 เดิม

291

กรมวิทย์ฯ เผยไทยพบผู้ติดเชื้อ “โอมิครอน” สายพันธุ์ย่อย BA.2 แล้ว 14 ราย เสียชีวิต 1 ราย ยังไม่พบความแตกต่างจากสายพันธุ์ย่อย BA.1 เดิม

วันที่ 26 ม.ค. 65 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีการตรวจพบสายพันธุ์ ‘โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2’ มีผู้ติดเชื้อแล้ว 14 ราย เป็นกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ 9 ราย และเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 5 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นหญิงไทย อายุ 70 ปี ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงคือเป็นผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ จากข้อมูลที่มีการกระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 ยังไม่พบความแตกต่างจากสายพันธุ์ย่อย BA.1 เดิม ในประเด็นความสามารถในการแพร่เชื้อที่รวดเร็ว , อาการรุนแรง หรือสามารถหลบภูมิคุ้มกันได้ แต่ยังยืนยันได้ว่าในการคัดกรองยังสามารถตรวจเบื้องต้นโดยใช้ชุดตรวจเอทีเค ตรวจคัดกรองได้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 กรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ร่วมกับเครือข่ายทั่วประเทศ พบ ‘โอมิครอน’ สายพันธุ์ย่อยในประเทศ ได้แก่ BA.1 และ BA.2 โดยสายพันธุ์ย่อย BA.2 มีการตรวจพบรายแรกตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 และได้รายงานในระบบฐานข้อมูล GSAID ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม แล้ว

blank