รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565

102

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันพุธที่ 26 มกราคม 2565

รวม 7,587 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,431 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 156 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 175,509 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 7,801 ราย
– หายป่วยสะสม 127,075 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 81,299 ราย
———————
– เสียชีวิต 19 ราย

n6ygYu.jpg

nngjRv.jpg