รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565

89

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

รวม 6,718 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,566 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 152 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 167,922 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 7,659 ราย
– หายป่วยสะสม 119,274 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 81,532 ราย
———————
– เสียชีวิต 12 ราย

nuku8n.jpg