เตรียมฉีดวัคซีนเข็ม 4 ประชาชนทั่วไป นำร่อง 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่ติดเชื้อสูง

2332

เตรียมฉีดวัคซีนเข็ม 4 ประชาชนทั่วไป นำร่อง 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่ติดเชื้อสูง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแผนการบริหารวัคซีนโควิด-19 เดือน ก.พ.65 ขณะนี้ ศบค.เห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ให้กับประชากรในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูง จากเดิมที่กำหนดให้ฉีดเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มเสี่ยง 608 เท่านั้น

การฉีดวัคซีนเข็ม 4 สำหรับประชาชนที่รับวัคซีนเข็ม 3 ไปแล้วเกิน 3 เดือน ซึ่งสูตรฉีดวัคซีน เข็ม 4 มี 2 สูตร คือ 1)ฉีดซิโนแวค เข็ม 1-2 และเข็ม 3 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 4 แนะนำให้ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 2)ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1-2 และเข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ เข็ม 4 แนะนำให้ฉีดไฟเซอร์

สำหรับพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูง แบ่งเป็น 1.พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา 2.พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว หรือมีการระบาด 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี โดยมีเป้าหมายคือประชากรทุกสัญชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 2.5 ล้านคน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลการประชาสัมพันธ์ สถานที่ฉีดวัคซีน จากแต่ละจังหวัดต่อไป

Facebook Comments