หมอเผยภาวะ Long COVID อาจสูญเสียการรับรู้กลิ่นนานสูงสุดถึง 1 ปีครึ่ง

351

หมอเผยภาวะ Long COVID อาจสูญเสียการรับรู้กลิ่นนานสูงสุดถึง 1 ปีครึ่ง

วันที่ 22 ม.ค. 65 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ผ่านทางเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า อัปเดตความรู้

1. US CDC เผยแพร่ผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน mRNA เข็มสามที่ฉีดเป็นเข็มกระตุ้น พบว่าได้ผลดีมากในการป้องกันการป่วยจนต้องนอนรพ. และลดโอกาสป่วยจนต้องไปรับการดูแลฉุกเฉิน ทั้งต่อเดลต้าและ Omicron ด้วยสถานการณ์การระบาดของ Omicron ทั่วโลกที่รุนแรง การฉีดเข็มกระตุ้นนั้นจำเป็น

2. “ความผิดปกติของการรับรู้กลิ่นหลังจากติดเชื้อโรคโควิด-19 อาจคงอยู่ระยะยาว” …ข่าวไม่ดีนัก…สำหรับคนที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้วมีปัญหาเรื่องการรับรู้กลิ่นสูญเสียไป หรือรับรู้กลิ่นได้ผิดปกติ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาการของ Long COVID เดิมเคยคาดกันว่าปัญหานี้น่าจะค่อยๆ ดีขึ้นในเวลาไม่นาน

แต่งานวิจัยล่าสุดโดย Tognetti A และคณะ จาก Karolinska Institutet ประเทศสวีเดน ได้ทำการศึกษาติดตามในผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 100 คน และทำการประเมิน ณ 18 เดือน หรือ 1 ปีครึ่ง โดยตรวจสมรรถนะในการรับรู้กลิ่นเทียบกับคนปกติที่ไม่เคยติดเชื้อ

การศึกษานี้พบว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนนั้น มีราว 2 ใน 3 (ประมาณ 65%) ที่ตรวจพบสมรรถนะการรับรู้กลิ่นที่ผิดปกติ ณ 18 เดือนหลังจากการติดเชื้อ

คณะผู้วิจัยคาดว่า ด้วยเวลาที่ยาวนาน 18 เดือน แล้วยังพบว่ามีความผิดปกติของการรับรู้กลิ่นเช่นนี้ น่าจะมีความเป็นไปได้ที่ปัญหาด้านการรับรู้กลิ่นจะคงอยู่ไประยะยาว

…ย้ำอีกครั้งว่า ปัญหาอาการต่างๆ ที่คงค้างหลังจากติดเชื้อโควิด ที่เรียกว่า Long COVID นั้น จะเป็นปัญหาสำคัญมากทั้งต่อคนที่เคยติดเชื้อ และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด รวมถึงมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และการทำงาน เพราะเกิดอาการผิดปกติระยะยาวได้กับหลายระบบของร่างกาย

การป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดเป็นกิจวัตรนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ไม่ติดเชื้อ…ย่อมดีที่สุด

Facebook Comments