หาชมได้ยาก!! อุโมงค์ทางเดินใต้พระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

488

หาชมได้ยาก!! อุโมงค์ทางเดินใต้พระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

ซุ้มพระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันออก ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย เป็นเวลายาวนานถึง 80 กว่าปี และพระพุทธรูป”พระคงหลวง” ประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มด้านทิศเหนือคู่บารมีกับองค์ พระธาตุเจดีย์หลวง ตั้งแต่เริ่มสร้างมาเป็นเวลา 600 กว่าปี สมกับพระนามว่า “พระคงหลวง” ประดิษฐานมั่นคงสถาพรมาจนถึงปัจจุบันนี้
จากการขุดค้นทางโบราณคดี ได้พบว่า “พระเจดีย์หลวงมีอุโมงค์ทางเข้าที่ด้านหลังของบันไดทั้ง 4 ทิศ” และอุโมงค์ดังกล่างนี้เป็นช่องทางที่สามารถเดินทะลุเข้าไปภายในองค์เจดีย์ได้ โดยเป็นช่องกว้างขวาง ภายในก่อสลับซับซ้อน” แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในการขุดค้นภายในอุโมงค์ครั้งนี้สามารถดำเนินการได้เพียงด้านทิศเหนือเท่านั้น ทั้งนี้เพราะว่าสภาพอุโมงค์เดิมนั้นมีร่องรอยของการก่ออิฐปิดและค้ำยันไว้ โดยมีเจตนาเพื่อจะรับน้ำหนักในส่วนบนไว้มิให้พังทลายลงมา ซึงในการเนินการขุดค้นอุโมงค์จึงเป็นเรื่องอันตราย จึงสามารถทำได้เพียงด้านเดียว
ภาพ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ Wat Chedi Luang Chiang Mai
nARShE.jpg
nARYEN.jpg
nARzVV.jpg
nARNYQ.jpg
nARBRS.jpg
nARfun.jpg
nARhMg.jpg
nAR31W.jpg
nAR9D2.jpg
Facebook Comments