เชียงใหม่ เผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 147 ราย พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

1218

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 147 ราย วันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย พร้อมเชิญชวนทำบุญส่งคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลังหายป่วยแล้ว ภายใต้แคมเปญ “เพราะการให้ คือ ความสุข”

วันที่ 21 ม.ค. 65 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 196 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 196 เพศหญิง อายุ 60 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อไม่ชัดเจน และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน โดยได้เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 147 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 137 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก คลัสเตอร์ใหม่ และเดิมที่ยังคงระบาดอยู่ จำนวน 4 ราย จาก 2 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ค่ายทหารแห่งหนึ่งในตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ (พบเพิ่ม 3 ราย ยอดรวม 7 ราย) และ คลัสเตอร์ใหม่ ร้าน Morestto นิมมานฯ ซอย 6 อำเภอเมืองเชียงใหม่ (พบใหม่ 1 ราย ยอดรวม 3 ราย) เป็นพนักงานในร้านทั้งหมด จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ไปใช้บริการ หรือสัมผัสกับพนักงาน ร้าน Morestto ตั้งแต่วันที่ 13-19 ม.ค. 2565 ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 10 วันตั้งแต่วันสัมผัสเสี่ยงครั้งสุดท้าย ถ้ามีอาการผิดปกติจึงเข้ารับการตรวจที่ โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือจุดตรวจเฉพาะกิจ สวนสาธารณะบ้านเด่น สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และศูนย์วัณโรคเขต 10 ตรงข้ามร้านสุริวงค์บุ๊คเซ็นเตอร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุม วันนี้พบรายใหม่ 1 ราย จาก 1 คลัสเตอร์คือ ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์) (พบเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม 5 ราย) ทั้งหมดตรวจพบระหว่างการกักตัว ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม คลัสเตอร์การระบาดในครอบครัว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย จาก 3 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวบ้านเลขที่ 33 ตำบลช้างคลาน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบใหม่ 3 ราย ครอบครัวหมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี พบใหม่ 3 ราย และครอบครัวหมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ พบใหม่ 2 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า (รายย่อยๆ) พบจำนวน 70 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวน และเชื่อมโยงคลัสเตอร์ต่าง 54 ราย และผู้ติดเชื้อที่สัมผัสพื้นที่ระบาดในต่างพื้นที่ 10 ราย มาจากนครพนม 2 ราย แม่ฮ่องสอน 2 ราย กทม. 1 ราย และต่างประเทศ (นักท่องเที่ยวกลุ่ม Test & Go) 5 ราย

และจากสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่รักษาด้วยระบบ HI และ CI ที่รักษาหายแล้ว ร่วมกันทำบุญ “เพราะการให้ คือ ความสุข” โดยการส่งคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลังหายป่วยแล้ว หรือสามารถบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เคยใช้ระหว่างพักรักษาตัวส่งคืนให้กับสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หรือประสานไปที่ Call Center โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 098-1023422 , 098-1025783 , 098-1028632 , 084-8052121 , 084- 8053131

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments