ปลัดพาณิชย์ ลงสำรวจไม่พบ “มะละกอ” ราคาแพง ชี้ราคายังปกติปรับขึ้นตามช่วงฤดูกาล 

110

ปลัดพาณิชย์ ลงสำรวจไม่พบ “มะละกอ” ราคาแพง ชี้ราคายังปกติปรับขึ้นตามช่วงฤดูกาล

วันที่ 21 ม.ค. 65 นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผยหลังที่ประชุมคณะทำงานกำกับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบราคาสินค้าในท้องตลาด โดยเฉพาะผักและผลไม้ จากการลงพื้นที่สำรวจราคา ที่ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ยังไม่พบผักผลไม้ปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นสินค้าตามฤดูกาล ทำให้ราคานี้มีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี โดยเฉพาะ “มะละกอ” จากการสอบถามผู้ค้าและเกษตรกรพบว่า ราคามะละกอจะมีการปรับขึ้นลงตามแต่ละฤดูกาล เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ช่วงมกราคม-มีนาคม) จะเป็นช่วงที่มะละกอมีราคาสูง เพราะมีผู้บริโภคเยอะ และราคาจะปรับลดลงในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม

“ราคามะละกอลูกกลมตอนนี้มีราคา 130-150 บาท ลูกยาวมีราคา 100-130 บาทต่อถุง 10 กิโล ถือเป็นราคาที่ปกติ และถือว่าเป็นช่วงขาลงของราคามะละกอ โดย กระทรวงฯ มีมติให้ทุกฝ่ายจับตาดูสถานการณ์ราคาของมะละกออย่างใกล้ชิด หากพบมะละกอราคาแพง ให้เร่งกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง” ปลัด พณ.ระบุ

Facebook Comments