Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ "บัวขาว บัญชาเมฆ" เข้าพบอธิการบดีฯ เพื่อหารือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

“บัวขาว บัญชาเมฆ” เข้าพบอธิการบดีฯ เพื่อหารือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

-

“บัวขาว บัญชาเมฆ” เข้าพบอธิการบดีฯ เพื่อหารือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

     วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ พร้อมทีมงานบัญชาเมฆ เข้าพบ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือด้านการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Must Read

สธ.เผย 60 จังหวัดคุมโควิด-19 ได้ดี สถานการณ์ดีขึ้น อาจประเมินผ่อนปรนมาตรการได้

กระทรวงสาธารณสุข เผย 60 จังหวัดถือว่าสถานการณ์ดี อาจผ่อนปรนมาตรการได้ รอประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อหลังครบสัปดาห์นี้ ย้ำมาตรการควบคุมโรคประเมินทุกด้าน เพื่อฟื้นตัวอย่างมั่นคง มีคุณภาพ และไม่ช้าเกินไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า...
error: Alert: Content is protected !!