“บัวขาว บัญชาเมฆ” เข้าพบอธิการบดีฯ เพื่อหารือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

blank

“บัวขาว บัญชาเมฆ” เข้าพบอธิการบดีฯ เพื่อหารือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

     วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ พร้อมทีมงานบัญชาเมฆ เข้าพบ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือด้านการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

blank blank blank blank blank