เชียงใหม่ แถลงรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้จำนวน 117 ราย ย้ำ ผู้ที่มีผล ATK เป็นบวกและยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ขอให้ติดต่อศูนย์ประสานงาน ATK ทั้ง 25 อำเภอ

1129

เชียงใหม่ แถลงรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้จำนวน 117 ราย ย้ำ ผู้ที่มีผล ATK เป็นบวกและยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ขอให้ติดต่อศูนย์ประสานงาน ATK ทั้ง 25 อำเภอ

วันที่ 20 ม.ค. 65 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 117 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 9 ราย ได้แก่ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตามระบบ Test & Go 5 ราย, กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต และกระบี่ จังหวัดละ 1 ราย อีก 108 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่และยังคงมีการระบาดอยู่ 3 ราย ประกอบด้วย คลัสเตอร์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ 1 ราย สะสม 13 ราย, คลัสเตอร์บ้านแอนบียอนด์ 1 ราย สะสม 2 ราย และไปสถานที่เสี่ยงหลายพื้นที่ 1 ราย สะสม 92 ราย ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค พบเพิ่ม 3 ราย ประกอบด้วย ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์) 2 ราย และตลาดเมืองใหม่ 1 ราย ขณะที่การระบาดในครอบครัวพบเพิ่ม 2 ราย จากครอบครัวร้านโจ๊กต้นพะยอม ตำบลสุเทพ

nlL3Ol.jpg

นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 51 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและเชื่อมโยงคลัสเตอร์อีก 49 ราย โดยอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อำเภอเมือง 59 ราย, อำเภอแม่ริม 20 ราย, อำเภอสันทราย 14 ราย, อำเภอหางดง 7 ราย อำเภอสันกำแพง 6 ราย และอำเภอสารภี 6 ราย ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำไปยังผู้ที่มีผล ATK เป็นบวก และยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ให้ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงาน ATK ทั้ง 25 อำเภอ

nlLkke.jpg

และในวันนี้ ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร โดยลดพื้นที่สีส้ม เหลือ 44 จังหวัด เพิ่มพื้นที่สีเหลืองเป็น 25 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นพื้นที่สีส้ม หรือพื้นที่ควบคุมเช่นเดิม ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม ทุกพื้นที่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (Universal Prevention), COVID Free Setting และมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามพระราชกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

nlL9ak.jpg
nlLtzv.jpg

Facebook Comments