นักดื่มเฮ‼ ศบค.ขยายเวลานั่งดื่มแอลฯในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 24 ม.ค. นี้

92

นักดื่มเฮ ศบค.ขยายเวลานั่งดื่มแอลฯในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 24 ม.ค. นี้

วันที่ 20 ม.ค. 65 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงระบุว่าทางที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีการปรับมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร นั้น

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา พบการระบาดในร้านอาหารที่มีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงหลังปีใหม่จำนวนมาก และจากการมีมาตรการจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทำให้การระบาดเป็นกลุ่มก้อนในร้านอาหารเริ่มลดลง ประกอบกับ มีการแจ้งจากผู้ประกอบการขอการขยายเวลา บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ดังนั้น ควรปรับมาตรการ สำหรับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ดังนี้

-การจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 23.00 น. (ปรับจากเดิม 21.00 น.)
-การจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และตามมาตรการ COVID Free Setting

โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มวันที่ 24 ม.ค. 65 นี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องรอประกาศของทางจังหวัดอีกครั้ง

blank

blank