รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565

63

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

รวม 8,129 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,915 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 214 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 129,627 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 6,978 ราย
– หายป่วยสะสม 79,847 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,734 ราย
———————
– เสียชีวิต 19 ราย
———————

njvhTl.jpg

nlddrz.jpg