รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565

220

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565

วันที่ 19 ม.ค. 65 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 13 ราย
แยกเป็น
– ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 141 ราย
– ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 3 ราย
– มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
– อยู่ระหว่างคัดกรองแยกตามอาการ 58 ราย
– รักษาหายเพิ่มวันนี้ 149 ราย
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 32,757 ราย
– รวมยอดรักษาอยู่ใน รพ. 2,014 ราย
– รวมยอดรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 30,490 ราย
– เสียชีวิตสะสม 195 ราย

nbbMQV.jpg
nbbINN.jpg