รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

88

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

รวม 6,397 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,232 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 165 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 114,376 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 6,637 ราย
– หายป่วยสะสม 65,409 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 81,952 ราย
———————
– เสียชีวิต 18 ราย

n58wpa.jpg
nETqnb.jpg