ตรึงราคาเนื้อไก่ ไก่สด 60-65 บาท/กก. เนื้ออก 70-75 บาท/กก. เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 65 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

136

ตรึงราคาเนื้อไก่ ไก่สด 60-65 บาท/กก. เนื้ออก 70-75 บาท/กก. เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 65 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจงว่า ได้หารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ผลิตรายใหญ่ ห้างค้าปลีกค้าส่ง สมาคมตลาดสดแห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ ได้เห็นตรงกันจะตรึงราคาจำหน่ายปลีก ณ ห้างค้าปลีกค้างส่ง (บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส)

-ไก่สดรวมเครื่องใน, ไก่สดไม่รวมเครื่องใน ราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม

-น่องติดสะโพก ราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม

-น่อง, สะโพก ราคา 65-70 บาทต่อกิโลกรัม

-เนื้ออก ราคา 70-75 บาทต่อกิโลกรัม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2565 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ราคาขายปลีกในตลาดต่างๆ ก็ต้องมีราคาที่สอดคล้องกับราคาดังกล่าว

Facebook Comments