สธ.แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

1034

สธ.แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

วันที่ 17 มกราคม 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยประจำวัน โดยเปิดเผยว่าขณะนี้ ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

รายแรก เป็นหญิงไทย อายุ 86 ปี อาศัยอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขวา เป็นผู้ป่วยติดเตียงและอัลไซเมอร์ ได้รับไฟเซอร์ 2 เข็ม ประวัติเสี่ยงคือหลานชายที่เดินทางมาจากภูเก็ตแพร่เชื้อให้คนในครอบครัว

รายที่สอง ผู้ป่วยหญิง อายุ 84 ปี ภูมิลำเนา อ.กุดจับ จ.อุดรธานี มีโรคประจำตัว มะเร็งที่ปอดระยะสุดท้าย ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน

Facebook Comments