รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทย ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

71

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทย ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
-รวม 6,929 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,720 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 209 ราย
ผู้ป่วยสะสม 107,979 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 5,255 ราย
หายป่วยสะสม 58,772 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,210 ราย
———————
เสียชีวิต 13 ราย
———————
nUm1zI.jpg