เชียงใหม่ แถลงรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ 190 ราย

2717

เชียงใหม่ แถลงรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ 190 ราย

วันที่ 15 ม.ค. 65 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 190 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 11 ราย ได้แก่ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตามโปรแกรม Test & Go 2 ราย, ระยอง ภูเก็ต ลำพูน ราชบุรี นครศรีธรรมราช หนองบัวลำภู ชลบุรี กรุงเทพมหานคร และพะเยา จังหวัดละ 1 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 17 ราย จาก 9 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย ร้าน Hom Bar 4 ราย สะสม 124 ราย, ร้าน Zoe in Yellow 3 ราย สะสม 90 ราย, ร้านท่าช้าง 3 ราย สะสม 88 ราย, กลุ่มผู้มีไทม์ไลน์ไปสถานที่เสี่ยงหลายแห่ง 2 ราย สะสม 87 ราย, ร้านปี้หล้า In the Garden 1 ราย สะสม 3 ราย, ร้าน Thay 1 ราย สะสม 11 ราย, ร้านฉลุย 1 ราย สะสม 30 ราย และร้าน Woodstock Café & Bar 1 ราย สะสม 3 ราย

สำหรับคลัสเตอร์อื่น ๆ ในชุมชน พบเพิ่ม 3 ราย จากโกดังแยกสินค้า Kerry ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี 2 ราย และตลาดเมืองใหม่ 1 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและเชื่อมโยงคลัสเตอร์อีก 43 ราย และผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 110 ราย ขณะที่การติดเชื้อในครอบครัวพบเพิ่ม 4 ราย จากครอบครัวหมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย 2 ราย, ครอบครัวหมู่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 ราย และครอบครัวหมู่ 6 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม 1 ราย

ด้านการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 คืบหน้าแล้วกว่า 1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 90.41 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม มีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อได้ 52 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อ เพิ่มไปถึง 86 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในห้วงเดือนธันวาคม 2564 พบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 96-98 เปอร์เซ็นต์ และป้องกันการเสียชีวิตได้สูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้ครบถ้วน

สำหรับการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ของสถานศึกษา ขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการอนุญาตให้สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Covid Free Setting กว่า 500 แห่ง เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม นี้

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากประชาชนท่านใดมีอาการผิดปกติ โดยเฉพาะด้านทางเดินหายใจ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือจุดตรวจเชิงรุก 3 แห่ง คืออาคารอเนกประสงค์สวนสุขภาพบ้านเด่น ตำบลวัดเกต, สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ และศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน ตั้งแต่ 08.30 – 15.00 น. โดยผู้ที่ตรวจ ATK แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ศูนย์ประสานงาน ATK ระดับจังหวัด ที่หมายเลข 065-4724315-9 หรือศูนย์ประสานงาน ATK ระดับอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองอาการ ถ้าไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จะแนะนำให้แยกกักที่บ้าน หรือ Home Isolation แต่หากที่บ้านไม่เข้าเกณฑ์ก็จะส่งเข้าสู่การแยกกักในชุมชน หรือ Community Isolation โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลติดตามอาการทุกวัน ซึ่งหากอาการแย่ลง หรือไม่ดีขึ้น คือ มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง หรือออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94% มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ หายใจเหนื่อยหอบ ในผู้ใหญ่หายใจเร็วกว่า 25 ครั้งต่อนาที ส่วนในเด็ก จะมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ทานอาหารหรือนมได้น้อย ก็จะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

nx6Jcf.jpg
nx6G0b.jpg
nx6Lsa.jpg

Facebook Comments