รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทย ประจำวันที่ 15 มกราคม 2565

66

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

รวม 7,793 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,523 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 270 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 92,973 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 5,202 ราย
– หายป่วยสะสม 48,630 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 77,368 ราย
———————
– เสียชีวิต 18 ราย
———————

 

nRF6Uf.jpg