รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทย ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

70

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทย ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
รวม 8,158 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยในประเทศ 7,916 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 242 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 85,180 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 3,942 ราย
– หายป่วยสะสม 43,428 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 74,795 ราย
———————
– เสียชีวิต 15 ราย
———————

niGcC9.jpg