เชียงใหม่ ย้ำผู้ที่ผลตรวจ ATK เป็นบวกและไม่มีอาการ จะให้เข้าระบบ Home Isolation ทันที พร้อมทีมแพทย์ประเมินอาการอย่างใกล้ชิด

1433

เชียงใหม่ ย้ำผู้ที่ผลตรวจ ATK เป็นบวกและไม่มีอาการ จะให้เข้าระบบ Home Isolation ทันที พร้อมทีมแพทย์ประเมินอาการอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 เชียงใหม่ เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสถิติผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในช่วงนี้มีอายุระหว่าง 25-35 ปี รองลงมา 15-25 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และนักศึกษา ที่มีไทม์ไลน์สัมพันธ์กับคลัสเตอร์ของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ที่พบในช่วงนี้ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า ต้องกักตัว และสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน ถ้ามีอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-10 ด้วย ATK

โดยความแตกต่างของการตรวจหาเชื้อด้วย ATK และ RT-PCR คือ ถ้าพบผลบวกทั้ง 2 วิธี โดย ATK จะได้รหัส ATK เรียกว่า ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ได้รับการรักษาในระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation โดยเร็วไม่ต้องรอผลตรวจยืนยัน แต่หากมีอาการมากขึ้นจึงจะเข้ารับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR แต่ถ้ากลุ่มเสี่ยงมีอาการ ก็จะเข้าสู่การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทันที หรือถ้าไม่ได้ตรวจ ATK มาก่อน ตรวจ RT-PCR เลย โดยจะใช้เวลารอผลตรวจประมาณ 6-24 ชั่วโมง โดยทางโรงพยาบาลจะออกรหัส CM ให้ เรียกกว่า ผู้ติดเชื้อยืนยัน ก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาล

สำหรับผู้ตรวจ ATK แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา หรือตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวก สามารถโทรเข้าไปแจ้งได้ 2 ช่องทาง คือ 1) สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 ตลอด 24 ชั่วโมง และ 2) ศูนย์ประสานงาน ATK ระดับจังหวัดที่หมายเลขโทรศัพท์ 065-472-4315, 065-472-4316 และ 065-472-4317 ส่วนระดับอำเภอสามารถโทรเข้าไปได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ประสานงาน ATK ระดับอำเภอ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้เข้ามาตรวจคัดกรองอาการ ถ้าไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จะแนะนำให้แยกกักที่บ้าน หรือ Home Isolation ถ้าบ้านไม่เข้าเกณฑ์ก็จะส่งเข้าสู่การแยกกักในชุมชน หรือ Community Isolation โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลติดตามอาการทุกวัน ถ้าอาการแย่ลง หรือไม่ดีขึ้น อาทิ มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง หรือออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94% มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ หายใจเหนื่อยหอบ ฯลฯ ก็จะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments