จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดจุดตรวจคัดกรอง 3 จุด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มีความเสี่ยง หรือสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงได้เข้าถึงการตรวจหาเชื้อ

446

จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดจุดตรวจ ATK ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มีความเสี่ยง หรือสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงได้เข้าถึงการตรวจหาเชื้อ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึง 15.00 น. ได้แก่

  • 1. อาคารเอนกประสงค์สวนสุขภาพบ้านเด่น
  • 2. สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
  • 3. ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน

นอกจากนี้ ยังเปิดสายด่วนให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา เพิ่มจากสายด่วน สปสช. 1330 กด 14 ตลอด 24 ชั่วโมง อีก 5 หมายเลข คือ 065-4724315, 065-4724316, 065-4724317, 065-4724318 และ 065-4724319 รวมทั้งเปิดศูนย์ประสานงาน ATK ระดับอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งสามารถโทรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 20.00 น. ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะประสานและจับคู่สถานพยาบาลเพื่อรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ติดเชื้อจะได้รับการดูแลจากสถานพยาบาล รับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ และยาพื้นฐานอื่นๆ พร้อมกับประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหากมีอาการที่รุนแรงขึ้น

ncps6Q.jpg