รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เผยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต้องควบคู่ไปกับการควบคุมโรค เตรียมหารือภาคเอกชน หาแนวทางสนับสนุน เพิ่มช่องทางการทำมาหากิน สร้างรายได้แก่ประชาชน

134

รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เผยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต้องควบคู่ไปกับการควบคุมโรค เตรียมหารือภาคเอกชน หาแนวทางสนับสนุน เพิ่มช่องทางการทำมาหากิน สร้างรายได้แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคมว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความโดดเด่นในเรื่องศิลปวัฒนธรรม มีต้นทุนทางสังคมที่ดีงาม จึงได้ตั้งเป้าหมายในการต่อยอดเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านของการดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมโรคด้วย
ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ หากมีกระบวนการจัดการที่ดี มีการพัฒนาด้านการส่งเสริมการขาย การทำการตลาด ก็จะสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนซึ่งเป็นกลไกหลัก และภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนขับเคลื่อนการทำงาน
ในส่วนของมาตรการควบคุมโรคที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ในช่วงที่ผ่านมา จะได้มีการผ่อนปรนตามระยะเวลาและสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาขน โดยเฉพาะการทำมาหากิน การพัฒนาเศรษฐกิจ การดูแลปากท้องของประชาชน ซึ่งจะได้มีการหารือกับภาคเอกชน องค์การต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางสนับสนุน เพิ่มช่องทางการทำมาหากิน การพัฒนาเศรษฐกิจผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments