เช็คเลย! ศูนย์ประสานงาน ATK ระดับอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก และยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา

379

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา สามารถติดต่อได้ที่ โทร.สายด่วน สปสช.1330 กด 14 ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือติดต่อศูนย์ประสานงาน ATK เชียงใหม่ โทร.0654724315 , 0654724316 , 0654724317 ทุกวัน เวลา 08.30-20.00 น.

nZ7Jwy.jpg

Facebook Comments