รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565

449

เชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +195 ราย

วันที่ 11 มกราคม 2565 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 195 ราย
จำแนกเป็น

– ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย
– ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย
– มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
– อยู่ระหว่างคัดกรองแยกตามอาการ 64 ราย
– รักษาหายเพิ่มวันนี้ 97 ราย

– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 31,366 ราย
– รวมยอดรักษาอยู่ใน รพ. 1,841 ราย
– รวมยอดรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 29,270 ราย
– เสียชีวิตสะสม 191 ราย

***ยอดผู้ที่ติดเชื้ออย่างเป็นทางการ จากการตรวจยืนยันด้วย RT-PCR ไม่นับรวมยอด ATK***

 

nKgbM0.jpg