สิงคโปร์เผย “โมเดอร์นา” ยืนหนึ่ง! ด้านการป้องกันการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ส่วน “ซิโนแวค” อยู่รั้งท้าย

3113

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565 สำนักข่าวต่างประเทศ bloomberg ได้เปิดเผยข้อมูลตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ พบว่าจากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 802 ราย มี 247 รายที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว โดยพบว่าเกือบ 70% ของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

กลุ่มที่ฉีดวัคซีนแล้ว 247 ราย หากนำมาเทียบเป็นสัดส่วนต่อประชากร 1 แสนคน จะสามารถจำแนกตามยี่ห้อของวัคซีนที่ฉีดได้ดังนี้
1.ฉีดซิโนแวคพบเสียชีวิต 11 คน ต่อ100,000 คน
2.ฉีดซิโนฟาร์มพบเสียชีวิต 7.8 คน ต่อ 100,000 คน
3.ฉีดไฟเซอร์เสียชีวิต 6.2คน ต่อ 100,000 คน
4.ฉีดโมเดอร์นาเสียชีวิต 1 คน ต่อ 100,000 คน

จากข้อมูลสถิติดังกล่าวจะเห็นว่าวัคซีนแบบ mRNA มีการป้องกันประสิทธิภาพที่สูง ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวถือเป็นจำนวนที่น้อย โดยอาจจะต้องพิจารณาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ประกอบด้วย

Facebook Comments