หมูแพง ไข่-ไก่ขึ้นราคา ล่าสุดน้ำมันขึ้นทุกชนิด !! แจ้งปรับราคาน้ำมันขึ้นพรุ่งนี้

1069

หมูแพง ไข่-ไก่ขึ้นราคา ล่าสุดน้ำมันขึ้นทุกชนิด !! แจ้งปรับราคาน้ำมันขึ้นพรุ่งนี้

แจ้งปรับราคาน้ำมัน
– แก๊สโซฮอล์ +0.40 บ.
– E85 +0.20 บ.
– ดีเซล +0.40 บ.
*มีผลวันที่ 11 ม.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
**ราคานี้เป็นราคาในเขตพืท้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ราคาอาจแตกต่างออกไปตามแต่ละพื้นที่และสถานีบริการ
nwFf8D.jpg