คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ประกาศพบ DNA หมู ในลูกชิ้นเนื้อวัวยี่ห้อดัง แนะผู้บริโภคมุสลิมไม่ควรรับประทาน

1296

คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ประกาศพบ DNA หมู ในลูกชิ้นเนื้อวัวยี่ห้อดัง แนะผู้บริโภคมุสลิมไม่ควรรับประทาน

วันที่ 10 ม.ค. 65 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง ตรวจพบ DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทแห่งหนึ่งโดยระบุว่า อาศัยความในมาตรา 18 (9) แห่ง พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกประกาศให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ทำการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกชิ้นเนื้อวัวดังกล่าว พร้อมมีเลขที่รับรองฮาลาล เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หา DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ปรากฏผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตรวจพบสารพันธุกรรม (DNA) สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในตัวอย่างที่ส่งตรวจ

จึงขอประกาศให้ผู้บริโภคมุสลิมไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัวดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทข้างต้น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป