วันนี้คุณเช็คอาการตัวเองรึยัง? 8 อาการพบบ่อย เมื่อติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

361

วันนี้คุณเช็คอาการตัวเองรึยัง? 8 อาการพบบ่อย เมื่อติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมากกว่าครึ่ง ไม่มีอาการ!!

จากการสำรวจอาการผู้ป่วยโอมิครอน 100 รายแรก พบว่า มีอาการเพียง 41 ราย และไม่มีอาการ 59 ราย

โดยคิดอาการเป็นเปอร์เซ็น ได้ดังนี้

  • ไอ                     54%
  • เจ็บคอ                37%
  • มีไข้                   29%
  • ปวดกล้ามเนื้อ        15%
  • มีน้ำมูก                12%
  • ปวดศีรษะ             10%
  • หายใจลำบาก         5%
  • ได้กลิ่นลดลง          2%

(ข้อมูล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)

ดังนั้น อยากให้ท่านคอยตระหนักในการสังเกตุอาการตัวเองอยู่บ่อยครั้ง หากมีอาการ1ใน8 ตามที่กล่าวมาข้างบน ให้เข้าพบแพทย์เพื่อเช็คและติดตามอาการว่ามีหรือไม่มีเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน หรือไม่

nwvBWq.jpg