เชียงใหม่เผยผลตรวจ ATK ของวันที่ 10 มกราคม 2565

657

เชียงใหม่เผยผลตรวจ ATK ของวันที่ 10 มกราคม 2565

เชียงใหม่วันนี้ ตรวจ ATK รวม 1,284 ราย พบผล ATK เป็นบวก 501 ราย
หมายเหตุ : ยอดที่แจ้งเป็นทางการทุกวัน เป็นเฉพาะยอดที่ตรวจยืนยันโดยวิธีการ RT-PCR เท่านั้น ไม่ได้นำยอดตรวจ ATK ไปรวมด้วย
nwpQVb.jpg
nwpqYf.jpg