เชียงใหม่ ย้ำเตือนประชาชน งดหรือเลี่ยงไปพื้นที่เสี่ยงและงานปาร์ตี้สังสรรค์ ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

1000

จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำเตือนประชาชน งดหรือเลี่ยงไปพื้นที่เสี่ยง และงานปาร์ตี้สังสรรค์ ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 หลังยังคงพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เชียงใหม่เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในช่วงนี้ พบว่าการสัมผัสในครอบครัว มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสในสถานบันเทิงหรือร้านอาหารที่เปิดให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ที่เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นอันดับ 1 เมื่อสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้ผู้สัมผัสร่วมบ้านเริ่มมีอาการและตรวจพบเชื้อมากขึ้น ขณะที่การสัมผัสในที่ทำงาน การสัมผัสในชุมชน และการสัมผัสจากสถานที่ระบาดในต่างจังหวัด มีสัดส่วนลดลง ทั้งนี้ จึงขอย้ำเตือนประชาชน “การ์ดอย่าตก” โดยให้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคลต้องเคร่งครัด เฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และที่สำคัญ ควรงดหรือเลี่ยงไปพื้นที่เสี่ยง หรืองานปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆ

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blankblank