รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทย ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565

108

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
รวม 7,926 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,229 ราย
– ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 90 ราย
– ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 195 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 412 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 2,248,613 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 3,612 ราย
– หายป่วยสะสม 2,170,053 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 58,159 ราย
———————
เสียชีวิต 13 ราย
nwt17J.jpg