หมูขึ้น! ไข่ตาม! เริ่มวันแรก “ไข่ไก่” คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 2.80 เป็น 3.00 บาท

86

รายงานจากกลุ่ม สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข้ไก่ ซึ่งเป็นผู้กำหนดราคาแนะนำ “ไข่ไก่” ในตลาดทั่วไป ได้แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ 3 บาท มีผลวันนี้ (10 ม.ค.) หลังออกประกาศเมื่อวันที่ (7 ม.ค.65) ระบุว่าปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 0.20 บาท จากฟองละ 2.80 เป็น 3.00 บาท หรือคิดเป็นราคาปรับขึ้น 6 บาทต่อแผง

สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ 3.00 บาท
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด 3.00 บาท
สหกรณ์ ชมรม สมาคมอื่นๆ ยังไม่มีข้อมูล

nw3xGE.jpg

Facebook Comments