รัฐบาลจีนบริจาควัคซีนโควิด-19 ให้ไทย เพิ่ม 500,000 โดส เป็นการสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

3518

รัฐบาลจีนบริจาควัคซีนโควิด-19 ให้ไทย เพิ่ม 500,000 โดส เป็นการสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 8 มกราคม 2565 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แจ้งว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 500,000 โดส ที่รัฐบาลจีนบริจาคเพิ่มให้รัฐบาลไทยได้นำส่งมาถึงกรุงเทพฯเป็นการเรียบร้อย ประเทศจีนกับประเทศไทยได้คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการต่อสู้กับโควิด-19 ปัจจุบันนี้ จีนได้ส่งมอบวัคซีนให้ไทยแล้วทั้งหมด 50.85 ล้านโดส โดยบริจาค 3.35 ล้านโดส เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

ในปีใหม่นี้ ประเทศจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทยพัฒนาไปสู่ความสำเร็จใหม่

Facebook Comments