แวะปั้มด่วน ! พรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้น

459

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้น

แจ้งปรับราคาน้ำมัน “ดีเซล” ปรับขึ้น +0.40 บาท/ลิตร
* มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
** ราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ราคาอาจแตกต่างออกไปตามแต่ละพื้นที่และสถานีบริการ **
n99oNI.jpg