รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565

648

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565

เชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +310 ราย

วันที่ 7 มกราคม 2565 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 310 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 258 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 52 ราย
– มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
– อยู่ระหว่างคัดกรองแยกตามอาการ 116 ราย
– รักษาหายเพิ่มวันนี้ 133 ราย
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 30,462 ราย
– รวมยอดรักษาอยู่ใน รพ. 1,315 ราย
– รวมยอดรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 28,844 ราย
– เสียชีวิตสะสม 187 ราย

n3ACDv.jpg