ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตั้งเป้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าเผาไหม้ซ้ำซาก จัดกำลังพลเฝ้าป่า เข้าดับไฟได้ทันท่วงที เพื่อยับยั้งค่าฝุ่นละอองไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น

172

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าแก้ไขปัญหาในจุดที่เกิดไฟป่าเผาไหม้ซ้ำซาก พร้อมจัดกำลังพลเฝ้าป่า เข้าดับไฟได้ทันท่วงที เพื่อยับยั้งค่าฝุ่นละอองไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่า และพิจารณาแนวทางการอนุญาตการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีนี้มุ่งแก้ไขปัญหาในจุดที่เกิดไฟป่าเผาไหม้ซ้ำซาก อาทิ ดอยสุเทพ ดอยเชียงดาว และเน้นย้ำไม่ให้เกิดการจุดไฟในป่า โดยจัดกำลังพลเฝ้าป่า เมื่อพบเหตุการเผาป่าจะสามารถเข้าดับไฟได้ทันท่วงที เพื่อยับยั้งค่าฝุ่นละอองไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมเฝ้าระวังทิศทางลมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาบริหารจัดการเชื้อเพลิง พร้อมตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อน (Hotspot) ลง 20% ของค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

ทั้งนี้ ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและความเสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้ และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรม สำหรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ห้วงวันที่ 1 มกราคม – เช้าวันที่ 5 มกราคม 2565 พบว่ามีจุดความร้อนเกิดขึ้น 21 ครั้ง ขณะที่ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และดีกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ข่าว-ภาพ : นันธิกา กิจปาโล-ชลิตา กล้าคง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments