การกลับมาอีกครั้ง Chiang Rai Brand >> Chiang Rai Brand Plus + สัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

195

การกลับมาอีกครั้ง Chiang Rai Brand >> Chiang Rai Brand Plus + สัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

?กลับมาเพื่อ…การันตีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย รังสรรค์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการสู่ความเป็นมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคนสร้างสรรค์งานของเชียงรายในหลากหลายสาขา ได้แก่
?อาหารและเครื่องดื่ม
?ผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
?ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก
?สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
?การท่องเที่ยวและบริการ (กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน, กลุ่มร้านอาหารและคาเฟ่, กลุ่มโรงแรมและที่พัก,กลุ่มธุรกิจบริการอื่นๆ)
?สินค้าอื่น ๆ

nk9ljQ.jpg?สร้างความเชื่อมั่นในตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

?สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link ด้านล่างนี้ได้เลย~ ??
– หลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย
– แบบคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย
https://drive.google.com/drive/folders/1IE5A5W3waSxRR1sYE9aCx3aA1UoJBM4T?usp=sharing

☎️สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย : 053-150200