พาณิชย์เชียงใหม่ จัดโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ขายหมูเนื้อแดงโลละ 150 บาท จำนวน 4 จุด

10230

พาณิชย์เชียงใหม่ จัดโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ขายหมูเนื้อแดงโลละ 150 บาท จำนวน 4 จุด

วันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 2) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้น โดยจำหน่ายหมูเนื้อแดงถูกกว่าท้องตลาด ในราคา กิโลกรัมละ 150 บาท

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 6 – 15 มกราคม 2565 ซึ่งมีจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง ในราคากิโลกรัมละไม่เกิน 150 บาท จำนวน 4 จุด ได้แก่ ร้าน Sk สาขาหางดง อำเภอหางดง, ร้าน Sk สาขาแม่โจ้ อำเภอสันทราย, ร้านเนื้อสัตว์อนามัย เบทาโกร เจ้น้อยหมูสดไก่สด อำเภอเมือง, ร้านเนื้อสัตว์อนามัย เบทาโกร พรพรหม อำเภอเมือง

Facebook Comments