สธ. ยกระดับการเตือนภัยโรคโควิด-19 เป็นระดับ 4 หลังจากมีการติดเชื้อเพิ่มอย่างรวดเร็ว

481

สธ. ยกระดับการเตือนภัยโรคโควิด-19 เป็นระดับ 4 หลังจากมีการติดเชื้อเพิ่มอย่างรวดเร็ว

วันที่ 6 ม.ค. 65 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แนวโน้มพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอาการหนัก ผู้เสียชีวิตลดลง แต่พบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด การใช้บริการเวลานานในสถานที่ระบบปิดร้านอาหารกึ่งผับ กิจกรรมงานเลี้ยง งานบุญ พิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เริ่มพบสัญญาณการเพิ่มขึ้นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว และที่ทำงานเพิ่มขึ้น
ขอให้ประชาชนที่กลับจากต่างจังหวัดเฝ้าสังเกตอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน และ WFH ในสัปดาห์แรกพร้อมตรวจ ATK อย่างน้อย 2 ครั้งห่างกัน 3 วัน พร้อมแจ้งคกก.โรคติดต่อจังหวัด ในพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เน้นบังคับใช้กฎหมาย กรณีพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับการดื่มสุราในร้านอาหารกึ่งผับ และร้านที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ Covid-Free Setting
สธ. ยกระดับการเตือน จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ซึ่งจะมีมาตรการตามมา เช่น การปิดสถานที่เสี่ยง เพิ่มมาตรการต่างๆในสถานที่เสี่ยง ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด การจำกัดจำนวนการรวมกลุ่ม งดกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค และเน้นมาตรการเปิดประเทศ V-U-C-A
การเตือนภัยจากโรคโควิด-19 แบ่ง 5 ระดับ ได้แก่
-ระดับ 1 ใช้บริการสถานที่เสี่ยงได้ทุกแห่ง ร่วมกิจกรรมได้แบบ New Normal โดยสารขนส่งสาธารณะได้ เดินทางเข้า-ออกประเทศได้ตามปกติ
-ระดับ 2 กลุ่มเสี่ยง 608 (ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์) และผู้รับวัคซีนไม่ครบ งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ปิด/แออัด เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท เลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ เข้าประเทศแบบกักตัว
-ระดับ 3 งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ปิด/แออัด กลุ่มเสี่ยง 608 และผู้รับวัคซีนไม่ครบ เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ คนทั่วไปเลี่ยงเดินทางไปต่างประทศ เข้าประเทศแบบกักตัว
-ระดับ 4 ทุกคน งดไปรับประทานร่วม/ดื่มสุราในร้าน งดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน งดร่วมกิจกรรมกลุ่ม งดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ เข้าประเทศแบบกักตัว
-ระดับ 5 ทุกคนงดออกนอกบ้าน หากจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต เช่น ตรวจ รักษา ซื้ออาหาร ของใช้ งดรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน งดใกล้ชิดกันในบ้าน (ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน) งดออกนอกบ้าน หากจำเป็นให้ใช้รถส่วนตัวและคัดกรอง ห้ามไปต่างประเทศ และเข้าประเทศแบบกักตัว
Facebook Comments