เช็คด่วนใครสามารถรับเงินเยียวยาได้บ้าง? 3 กลุ่มรับเงิน 600-1,000 บาท วันที่ 10 มกราคม 2565

356

เหลืออีก 4 วันหรือวันที่ 10 มกราคม 2565 จะมีเงินโอนเยียวยาให้กับ 3 กลุ่มสำหรับงวดประจำเดือนมกราคม 2565 ประกอบด้วยเพจเฟซบุ๊กเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งวันที่ 10 มกราคม 2565 มีเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมกัน 3 กลุ่มดังนี้

  1. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท / เดือน
  2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท / เดือนจ่ายตามขั้นบันได
  3. เบี้ยความพิการ 800 บาท / เดือน

โอนเงินเดือนมกราคมให้กับ 3 กลุ่ม

  1. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งโอนเงินประจำรอบเดือนมกราคม 2565 จำนวน 600 บาทธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

ไทมไลน์การโอนเงินอุดหนุนบุตรผู้สูงอายุประจำปี 2565 ดังนี้

เดือนมกราคม 2565 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

เดือนกุมภาพั 2565 วันพฤหัสที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัสที่ 10 มีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

  1. เบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพสูงอายุสวัสดิการดี ๆ ช่วยเหลือสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพให้กับผู้สูงอายุโดยจำนวนเงินตั้งแต่ 600 -1,000 บาทตามเกณฑ์อายุดังนี้

อายุ 60 – 69 ปีได้รับ 600 บาท

อายุ 70 – 79 ปีได้รับ 700 บาท

อายุ 80 – 89 ปีได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท

การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสามารถเลือกการรับเงินแบบไหนก็ได้

-รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง

-ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน

-โอนเข้าบัญชีธนาคารผู้สูงอายุ

-โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

เบี้ยผู้พิการกลุ่มผู้พิการจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 800-1,000 บาทตามเกณฑ์อายุดังนี้

-ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน

-โอนเข้าบัญชีธนาคารผู้สูงอายุ

-โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

  1. เบี้ยผู้พิการ กลุ่มผู้พิการจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 300-1,000 บาทตามเกณฑ์อายุดังนี้

-ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะได้รับเบี้ยความพิการ 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาท / เดือน) โอนเข้าบัญชีทุกเดือน

-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยผู้พิการโอนเข้าบัญชี 800 บาทมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการพิเศษ 200 บาท

nhlpRk.jpg