ศบค. ย้ำการมีภูมิคุ้มกันจากวัคซีน ดีกว่าการปล่อยให้มีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อจากสายพันธุ์โอมิครอน

553

ศบค. ย้ำการมีภูมิคุ้มกันจากวัคซีน ดีกว่าการปล่อยให้มีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อจากสายพันธุ์โอมิครอน

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 12.40 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยรองโฆษก ศบค. ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนในการแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต่อกรณีมีประเด็นที่ถกเถียงกันในสื่อสังคมออนไลน์ว่า โรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งแพร่กระจายได้ง่าย ติดได้ง่าย แต่อาการไม่รุนแรง หากจะให้มีการปล่อยมีการติดเชื้อตามธรรมชาติเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ จะดีกว่าหรือไม่ เมื่อเทียบกับการเกิดภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีน

ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค. กล่าวว่า การมีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนดีกว่าการปล่อยให้มีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ

1) หากเกิดการให้มีการแพร่ระบาดเชื้อไปในวงกว้าง ซึ่งการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น จะทำให้ระบบสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ อาจรองรับไม่ทัน

2) แม้ว่าตอนนี้คนไทยได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ว่ายังมีคนจํานวนหนึ่งซึ่งก็หลายล้านคนยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าเกิดได้รับเชื้อ อาจทำให้มีอาการหนัก และมีอัตราการเสียชีวิตสูง

3) สายพันธุ์โอมิครอนเป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่ จึงไม่รู้ว่าหลังจากติดเชื้อไปแล้ว แม้ว่าไม่เสียชีวิตแต่ในระยะยาวอาจเกิดสภาวะที่เรียกว่า Long Covid ซึ่งมีอาการระบบทางเดินหายใจ หรือระบบไหลเวียนเลือดที่ผิดปกติไปจากเดิม ส่งผลต่อความแข็งแรงของสุขภาพในระยะยาวหลังการได้รับเชื้อ

4) หากปล่อยให้มีการแพร่ระบาดไปเป็นวงกว้างหรือจำนวนมาก ก็เหมือนกับเราไปส่งเสริมให้เชื้อโรคมีความสามารถในการกลายพันธุ์ได้มากขึ้น และเชื้อโรคอาจจะมีความซับซ้อน มากขึ้น

ดังนั้น ตอนนี้จึงตอบได้ว่า การได้รับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันมีความปลอดภัยกับกับประชาชนคนไทยมากกว่าปล่อยให้มีการติดเชื้อและเพิ่มภูมิตามธรรมชาติ

ในช่วงท้าย ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค. กล่าวว่า การประเมินสถานการณ์หลังจากการชะลอรับนักท่องเที่ยวแบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กในวันนี้ (5 ม.ค. 2565) ได้หารือ เพื่อที่จะเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา นำเสนอให้กับที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 7 ม.ค. 2565 วาระที่สำคัญ อาทิ 1.การปรับพื้นที่สีตามสถานการณ์ เกี่ยวกับการจำกัดจำนวนคน การรวมกลุ่มทำกิจกรรม การอนุญาตดื่มสุราในร้านอาหาร 2. การปรับมาตรการควบคุมโรค ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจะอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ และคาราโอเกะหรือไม่ 3. การปรับมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาด้วยแบบ Test and Go และการจัดการกับโอมิครอน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของประกอบการและสถานประกอบการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อการดำเนินตามมาตรการอย่างถูกต้องและความปลอดภัยของทุกภาคส่วน