บานแล้ว 15% พญาเสือโคร่งขุนวาง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) อัปเดตดอกนางพญาเสือโคร่ง ณ วันที่ 3 มกราคม 2565 ที่ เริ่มเปล่งประกายดอกมาให้เชยชมมากขึ้นทุกวัน

338

บานแล้ว 15% พญาเสือโคร่งขุนวาง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อัปเดตดอกนางพญาเสือโคร่ง

n4hriQ.jpg

วันที่ 3 ม.ค. 65 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) อัปเดตดอกนางพญาเสือโคร่งเริ่มเปล่งประกายดอกมาให้เชยชมมากขึ้นทุกวัน ณ วันที่ 3 มกราคม 2565 อัตราการออกดอกคาดการณ์ไว้ประมาณ 15% แล้ว
n4h8uS.jpgn4hHIn.jpgn4hXwg.jpgn4haDW.jpgn4hGh1.jpgn4hJ5y.jpgn4hLVD.jpgn4hmY9.jpgn4hyiJ.jpgn4hFub.jpgn4hIMf.jpg