เชียงใหม่เตรียมจัด “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2565” วันที่ 4-6 ก.พ. 65 โดยงดขบวนแห่รถบุปผชาติ ปรับรูปแบบจัดแสดงตามจุดต่างๆแทน

5587

เชียงใหม่เตรียมจัด “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2565” วันที่ 4-6 ก.พ. 65 โดยงดขบวนแห่รถบุปผชาติ ปรับรูปแบบจัดแสดงตามจุดต่างๆแทน

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 64 ที่ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี จนเป็นที่รู้จักและสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการเข้ามาเที่ยวชมความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ โดยในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความเห็นพร้อมให้มีการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับขึ้นอีกครั้ง ภายหลังจากปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจำเป็นต้องงดการจัดงาน

โดยการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 นี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการจัดงานปีนี้จะมีความพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากจะเพิ่มสถานที่จัดงานเป็น 2 แห่ง คือ ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประจำทุกปี โดยมีเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงาน ส่วนอีกแห่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา คือ ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานในจุดนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายตัวนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมชมงานไม่ให้แออัดอยู่เพียงจุดเดียว และไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ง่าย นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายของการจัดงานในพื้นที่ใหม่อีกด้วย

สำหรับไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้ ยังคงเป็นการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสและชื่นชมกับไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ที่ถูกประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และหาชมได้ยาก โดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาว นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การจัดนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) รวมถึงการประกวดรถบุปผชาติ ซึ่งในปีนี้จะงดการจัดขบวนแห่รถไปตามถนน แต่จะใช้การนำรถบุปผชาติไปจอดไว้ในจุดต่างๆ ตามที่กำหนด เช่นเดียวกับการประกวดรถกระทงใหญ่ ในงานประเพณียี่เป็งที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการนำมาตรการด้านสาธารณสุข มาควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนเข้างาน พร้อมทั้งแบ่งการเข้าเยี่ยมชมไม้ดอกไม้ประดับเป็นรอบ รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมจำกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่ให้เกินตามที่กำหนด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่