เริ่มโอน 29 ธ.ค. นี้ เยียวยา 5,000 บาท กลุ่มคนสถานบันเทิง

756

เริ่มโอน 29 ธ.ค. นี้ เยียวยา 5,000 บาท กลุ่มคนสถานบันเทิง

สำนักงานประกันสังคม เริ่มโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท วันที่ 29 ธ.ค.นี้ ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน สำหรับผู้ประกันตน

-ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

-ผู้ประกันตน มาตรา 39 มาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ เช่น นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สมัครมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อรับรองอาชีพว่าเป็นแรงงานอิสระที่ทำในกิจการสถานบันเทิงจริง

Facebook Comments